Szczegóły szkolenia / imprezy

Ulgi podatkowe na działalność rozwojową - szkolenie on-line
Kategoria: Ulgi podatkowe na działalność rozwojową
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 11 / 100
Koszty:  123.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
246.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
246.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-05-30
Data zakończenia: 2023-05-30
Organizotor:  Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
Szanowni Państwo
Doradcy Podatkowi

Zarząd Podlaskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza 
do udziału w szkoleniu on-line
w dniu 30 maja 2023 r. w godz. 10.00 -15.30Temat szkolenia: Ulgi podatkowe na działalność rozwojową - praktyczne podejście do pozyskiwania i rozliczania oraz wstęp do dotacji unijnych.

Wykładowca: Beata  Cichocka-Tylman - niezależny ekspert w zakresie innowacji, oraz dotacji i ulg podatkowych.
Beata pracuje z przedsiębiorstwami nad rozwojem i wdrażaniem INNOWACJI, jak również nad pozyskiwaniem i rozliczaniem FINANSOWANIA na tę sferę działalności.
Do 2019 roku Dyrektor PwC odpowiedzialny za obszar Innowacji oraz ulg B+R, wcześniej Senior Manager w Deloitte. Również do 2019 r. członek rady programowej Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Obecnie, jako ekspert, doradza zarówno instytucjom publicznym, jak i przedsiębiorcom, w szeroko rozumianym obszarze pomocy publicznej. Jest członkiem grup roboczych odpowiedzialnych m.in. za kształt krajowych inteligentnych specjalizacji, czy za kryteria wyboru projektów w ramach dotacji dla przedsiębiorstw w nowym programie operacyjnym FENG. Aktywnie działała w konsultacjach na etapach kształtowania ulgi B+R i Innovation Box.
Na stałe współpracuje z największym stowarzyszeniem z branży oprogramowania w Polsce SoDA, jako ekspert ds. pomocy publicznej.
Jest autorem metodologii wyboru innowacyjnych projektów i była członkiem Kapituły w ramach konkursu Inicjator Innowacji, Newsweek. Jest również autorem wielu publikacji z obszaru innowacji. 
Wykładowca i prelegent prestiżowych wydarzeń w Polsce i za granicą, mentor w wielu programach akceleracyjnych i ukierunkowanych na rozwój innowacji, w tym główny wykładowca Akademii Menedżera Innowacji, programu finansowanego przez PARP, właśnie w obszarze ulg i dotacji.
Laureatka nagrody Business Angel of the Year 2022, w kategorii nagroda ekosystemu. 
Beata odpowiadała za doradztwo w zakresie największych odpisów w ramach ulgi B+R od początku jej funkcjonowania, w tym dla firm z sektora informatycznego, banków, firm produkcyjnych i sektora motoryzacyjnego. Jest niepodważalnym ekspertem w definiowaniu działalności B+R. Na stałe doradza jak projektować cały proces rozliczania ulg podatkowych, aby był jak najbardziej bezpieczny 


PROGRAM SZKOLENIA:
Część I - podstawowe zasady działania ulg podatkowych - jak zaplanować najbardziej efektywne ulgi na klienta - 1,5 h
1. Ulga B+R i na inowacyjnych pracowników
2. Innovation Box 
3. Ulga na robotyzację 
4. Ulga na prototyp 
5. Ulga n CSR 
6. Ulga na rozwój na nowe rynki zagraniczne (ulga na ekspansję)

Część II - szczegóły dla ulgi na badania i rozwój (B+R) oraz Innovation BOX - 2 h
1. Definicje działalności B+R 
2. Rozliczanie Innovation BOX, w tym wyliczenie wskaźnika Nexus 
3. Najważniejsze interpretacje indywidualne 

Część III - dotacje - 1,5 h
Ostatnia część jest podzielona na dwa główne obszary, zaczniemy od przedstawienia najpopularniejszych obecnie dwóch programów dotacyjnych czyli ścieżki SMART oraz Programu Technologicznego, w ramach programu SMART. Zostaną przedstawione podstawowe zasady i możliwości.

Następnie omówione będą kwestie szczegółowe kluczowe z punktu widzenia rozliczania dotacji, czyli kwestie najważniejsze dla działu księgowego oraz działu rozliczającego płace.
1. Konstrukcja dotacji w aktualnym okresie programowania - co oznaczają dotacje modułowe
2. Szczegóły dla programu SMART i Kredytu Technologicznego – zasady i możliwości, harmonogram
3. Kluczowe dla księgowego elementy umowy o dofinansowanie dotacji, jak również najważniejsze dla księgowego elementy wniosku o dofinansowanie – czyli od czego księgowy powinien rozpocząć rozliczanie dotacji
4. Najważniejsze kwestie związane z rozliczaniem - zaliczki, rozliczanie ryczałtem stawek, równoległe rozliczanie dofinansowanych modułów - niepewność pozyskania dotacji rozciągnięta na lata
5. Dokumentacja rozliczeniowa, omówienie kluczowych kamieni milowych w rozliczaniu dotacji, dyskusja o możliwym planie kont
 
Rozkład godzinowy
10.00 - 11.30 część I wykładu
11.30-11.45 przerwa
11.45 - 13.45 część II wykładu
13.45 - 14.15 przerwa
14.00 -  15.30 część III wykładu

Zasady rejestracji:

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa   poprzez panel mDoradca. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Krajowej Izby Doradców Podatkowych Oddział Podlaski, nr konta 59 1140 1124 0000 4004 3000 1021 - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

- 123 zł brutto dla doradców podatkowych niezalegających ze składkami powyżej dwóch miesięcy, 
- 246 zł brutto dla pracowników doradców podatkowych oraz dla doradców podatkowych, którzy zalegają ze składkami powyżej dwóch miesięcy 

Doradca podatkowy za udział w szkoleniu uzyska 5 punktów kwalifikacyjnych
 FAKTURY dostępne będą w panelu mDoradca.  

Dariusz Grabowski
Przewodniczący Zarządu Podlaskiego Oddziału KIDP 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (85) 745 19 10
Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Kombatantów 4 lok. 124
15-102 Białystok

tel. (85) 745 19 10
fax. (85) 745 19 11

x
x