KONKURS

ZMIANA TERMINU KONKURSU

Mając na uwadze okoliczności wynikające z potwierdzenia w Polsce przypadków zakażenia koronawirusem podjęto decyzję, aby II etap wojewódzki II Podlaskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach odbył się w późniejszym terminie tj. 27 maja 2020 r.


Drugi Podlaski Konkurs Wiedzy o Podatkach

 

            Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje w roku szkolnym 2019/2020 Drugi Podlaski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Finansów, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Uniwersytetu w Białymstoku.

Konkurs Wiedzy o Podatkach skierowany jest do młodzieży szkół średnich województwa podlaskiego. Jego celem jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania problematyką podatkową, upowszechnianie zasad korzystania przez młodzież z prawa podatkowego, popularyzacja zawodu doradcy podatkowego oraz upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach karnych, wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.

 

Konkurs Wiedzy o Podatkach ma zasięg wojewódzki i składa się z II etapów. Pierwszy etap – szkolny, polega na samodzielnym przygotowaniu przez uczestnika krótkiej pracy pisemnej na jeden z czterech podanych tematów dotyczących zagadnień podatkowych. Drugi etap – wojewódzki, do którego zostaną zakwalifikowani autorzy najlepszych prac, będzie składał się z testu oraz części ustnej.

Laureaci etapu wojewódzkiego będą mieli możliwość wzięcia udziału w finale ogólnopolskim, który odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Dla zwycięzców konkursu, zarówno na etapie wojewódzkim, jak również ogólnopolskim przewidziane są cenne nagrody.

 

 

Tematy Drugiego Podlaskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach:

 

1.     Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.     Jakie instrumenty ma państwo do ściągania podatków?

3.     Zerowy PIT dla młodych – stosowanie i rozliczanie.

4.  Na jakie cele są przeznaczane wpływy z poszczególnych podatków w Polsce?

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu (w tym Regulamin, Harmonogram oraz Formularze kart zgłoszenia) dostępne są na stronie internetowej Organizatora www.podlaski.kidp.pl

 

Organizatorzy gorąco zapraszają młodzież do udziału w konkursie.


Podlaski Oddział KIDP chętnie nawiąże współpracę ze szkołami oraz nauczycielami w zakresie organizacji spotkań z młodzieżą w celu przeprowadzenia przez oddelegowanych doradców podatkowych pogadanek i prelekcji.

W tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail: podlaski@kidp.pl lub pod numerem telefonu 85 7451910


Sponsorem konkursu jest:                                               Honorowy patronat:
 Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (85) 745 19 10
Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Kombatantów 4 lok. 124
15-102 Białystok

tel. (85) 745 19 10
fax. (85) 745 19 11

x
x