Poznaj oddział

Podlaski Oddział KIDP

O nas

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z pn. zmianami). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł ″doradca podatkowy″ podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalności samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.

W dniach 26 i 27 stycznia 2002 roku odbył się I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, poprzedzony 16 wojewódzkimi zgromadzeniami wyborczymi. W toku obrad dokonany został wybór organów Izby, uchwalono statut i podjęto szereg uchwał regulujących zasady przyszłego funkcjonowania samorządu. Tym samym dokonało się to, do czego od lat dążyło środowisko osób, które swą aktywność zawodową związały z doradztwem podatkowym. Nasz samorząd zawodowy stał się faktem.

Niemniej istotne było na Zjeździe powołanie 16 oddziałów regionalnych, w tym. m. in. mazowieckiego. Nasz region, będąc bliżej doradców podatkowych, za swoje zadanie przyjął m.in.: integrowanie środowiska doradców podatkowych, ochronę interesów zawodowych doradców podatkowych, prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej, propagowanie zawodu doradcy podatkowego i czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej. Oprócz tego oddział powołał regionalnych przedstawicieli społecznych celem przystępowania do postępowań karnych, karnych skarbowych prowadzonych przeciw doradcom podatkowym. Ponadto nasz oddział będzie prowadzić działalność rozjemczą w sporach pomiędzy doradcami podatkowymi oraz między doradcami a ich klientami. Pomoc oddziału ma także dotyczyć przyszłych doradców podatkowych poprzez koordynację praktyk zawodowych.

the-palace-4398369_1280

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.